Katja Isomöttönen: Esteetön matkailu kilpailuvaltiksi

Matkailu on kasvava toimiala ja maakuntamme tulee olla kasvussa mukana. Keski-Suomen vahvuuksia ovat kaunis, puhdas luonto ja vesistöt. Niiden tulee olla kaikkien saavutettavissa. Esteettömyys onkin avainsana matkailun kehittämisessä, sanoo Katja Isomöttönen.

Myös kasvava seniorimatkailijoiden määrä ja lapsiperheet tarvitsevat esteettömiä palveluita.

Matkailun nouseva trendi on hiljaisuuden ja rauhallisuuden haku sekä luonnonläheisyys. Tässä me olemme Keski-Suomessa vahvoja. Kaunis, puhdas luonto ja vesistöt houkuttelevat Keski-Suomeen. Maakuntamme vahvuuksia ovat luonnon lisäksi keskeinen sijainti ja kohtuulliset välimatkat. Meillä on myös upeita kulttuurikohteita ja tapahtumia, jotka kiinnostavat sekä kotimaan matkailijoita että ulkomailta tulevia turisteja. Niiden tulee olla kaikkien saavutettavissa.

Kaunis, puhdas luonto ja vesistöt houkuttelevat Keski-Suomeen.

Esteettömälle matkailulle on kova kysyntä ja sen määrä kasvaa maailmalla kovaa vauhtia. Euroopan väestöstä melkein 30 prosenttia tarvitsee esteetöntä matkailua. Luvussa ovat mukana liikunta- ja aistirajoitteisten lisäksi kasvava seniorimatkailijoiden määrä sekä lapsiperheet. Esteettömyys on kilpailuetu, josta Keski-Suomen on otettava kaikki irti.

”Erityisryhmät on otettava huomioon jo matkailukohteiden suunnitteluvaiheessa, Isomöttönen pohtii ja jatkaa: ”Tästä hyvänä esimerkkinä Jyväskylässä on Haukanniemen esteetön luontopolku, jonka suunnittelu on nyt aloitettu kaupunkilaisille tehdyllä kyselyllä. Haukanniemeen on tarkoitus luoda luontopolku, jota mahdollisimman moni kaupunkilainen voi käyttää esteettömästi.”

Kalastusmatkailuyrittäjä Juha Happonen on esteettömän matkailukalastuksen pioneeri. Hän on järjestänyt kalastusretkiä ja –leirejä erityisryhmille jo parikymmentä vuotta. Isomöttönen tutustui Juhaan työskennellessään Varjolan matkailutilalla Laukaassa 2000-luvun alussa. Jo silloin rakennettiin kaiteellisia kalastuspaikkoja Kuusaankoskelle ja järjestettiin uistelukalastusretkiä liikuntarajoitteisille.

Esteettömyys rakenteissa ja asenteissa on yhdenvertaisuutta

”Riippumatta toimintakyvystä, kalastaminen on mahdollista. Eikä kalastukseen liity pelkästään kalastaminen vaan myös vesillä olo, maisemista ja luonnosta nauttiminen, saaliin saaminen ja siitä ruuan valmistaminen. Näiden kaikkien elämysten tulee olla jokaisen saatavilla.” kommentoi Juha.

”Esteettömyys rakenteissa ja asenteissa on yhdenvertaisuutta. Matkailussa siitä voi ja kannattaa tehdä kilpailuvaltti Keski-Suomessa” täydentää Isomöttönen

Katja Isomöttönen, eduskuntavaaliehdokas

DIGIUA

Eduskuntavaalit 2019

Katja Isomöttönen

Kategoriat: Uusi Aalto 1/19 (digiUA)