11

Anna Nurmi

Rehtori, yrittäjä, LitT, YTM

Jyväskylä

1980

Olen koulutuksen, liikunnan ja hyvinvoinnin ammattilainen sekä yrittäjien puolestapuhuja. Siksi nämä ovat myös ensisijaiset vaaliteemani. Näiden lisäksi haluan tehdä avointa, vastuullista ja selkokielistä politiikkaa. Otan asioista selvää ja teen päätökset pohjautuen faktoihin. Olen saanut suorittaa kolme ilmaista yliopistotutkintoa Jyväskylän yliopistossa ja ajattelen, että nyt on minun aikani korvata saamani korkeatasoinen koulutus antamalla osaamiseni ja kokemukseni hyvinvointivaltiomme hyväksi tehtävään työhön. Suomessa tullaan tulevaisuudessa tarvitsemaan poikkeuksellista päätöksentekokykyä, koska kyseessä on mittava talouden tasapainotus. Olen ehdolla eduskuntaan, jotta voisimme yhdessä luoda inhimillisempää, parempaa, yritteliäämpää ja kestävämpää tulevaisuutta. Toisin eduskuntaan monipuolisen kokemuksen niin koulutuksen kentältä (perusopetus, lukiokoulutus, yliopistokoulutus), yrittäjyydestä kuin liikunnankin kentältä. Olen ollut mukana poliittisessa päätöksenteossa kuntapäättäjänä vasta vähän aikaa ja katson koko poliittista kenttää ikään kuin laatikon ulkopuolelta. Uskallan puhua asioista niiden oikeilla nimillä enkä häpeä myöntää erehtyneeni. Olen rohkea tekijä.

Haluaisin sanoa 15-vuotiaalle itselleni, että sinä riität ja olet arvokas juuri sellaisena kuin olet. Tärkeintä elämässä eivät ole saavutukset ja suoritukset vaan toiset ihmiset. Koskaan et voi tietää, mitä toinen käy juuri nyt läpi, joten kohtaa heidät kunnioittavasti ja empaattisesti.

Nyt on oikea aika äänestää rohkeaa tekijää.