5

Katja Isomöttönen

Perhepäivähoitaja, tradenomi

Jyväskylä

1974

Seniorit ovat rakentaneet perustan hyvinvoivalle Suomelle. Meidän oikeutemme ja velvollisuutemme on turvata kaikille arvokas, hyvä vanhuus. Lasten ja nuorten kasvun tukeminen taas on ensiarvoisen tärkeää tulevaisuuden hyvinvoinnin kannalta. Haluan olla varmistamassa, että niin turvallinen arki kuin laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus ovat jokalapsenoikeuksia.

Jotta Suomi pysyy hyvinvointivaltiona ja pystymme järjestämään laadukkaat peruspalvelut, on velaksi eläminen lopetettava. Tarvitsemme elinvoimaa lisääviä toimenpiteitä. Haluan olla vahvistamassa yrittämisen edellytyksiä, kestävää kasvua ja tasapainoista taloutta.

Tuon eduskuntaan tavallisen arjen tuntemusta, avoimuutta, rohkeutta ja positiivista otetta. Haluan omalla toiminnallani korjata perinteistä negatiivista käsitystä poliittisesta päätöksenteosta. Päätöksentekijänä olen ratkaisukeskeinen, neuvotteleva ja asioihin perusteellisesti paneutuva mahdollistaja.

Yrittäjäperheen kasvattina olen oppinut sen, että mitään ei saa tekemättä työtä. Eikä mitään asioita saa vietyä eteenpäin ilman yhteistyötä. Sama pätee päätöksenteossa.

Jos minulla olisi aikakone ja voisin jututtaa 15-vuotiasta Katjaa, sanoisin: ”Tyttö, pystyt mihin vaan!”

Nyt on oikea aika arvostaa ja vahvistaa varhaiskasvatusta, seniorityötä ja yrittäjyyttä.