15

Ville Väyrynen

Kirurgi, osastonylilääkäri

Muurame

1975

Teemojani ovat terveys, talous ja turvallisuus. Ne kietoutuvat useammallakin tavalla samojen kokonaisuuksien ympärille. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen, yrittäjyyden tukeminen, valtion velkaantumisen taittaminen ja tulevien vuosien työvoimapulan ennakointi liittyvät jokaiseen teemaan.

Ehdolle lähtemiseni on jatkumoa useamman vuoden määrätietoiselle poliittiselle projektilleni. Muutamat hyvin menneet vaalit antavat otollisen pohjan eduskuntavaalikampanjaan ja oma kiinnostukseni valtakunnallista vaikuttamistyötä kohtaan on noussut vuosien mittaan asteittain.

Toisin eduskuntatyöhön vahvan terveydenhuollon käytännön kokemuksen. Hyvinvointialueiden aloitettua etenkin terveydenhuolto elää murrosvaihetta ja päätöksentekoportaaseen kaivataan kipeästi asiantuntemusta myös käytännön työn parista. Ammattini pohjalta omaan valmiudet tehdä vaativiakin päätöksiä paineen alla. Poliittisessa maailmassa omaan kyvyn itsekritiikkiin.

15-vuotiasta itseäni kehottaisin panostamaan kansainvälisiin valmiuksiin, verkostoitumiseen sekä suomen ja englannin kieltä laajempaan kielitaitoon.

Nyt on oikea aika huolehtia lasten ja nuorten hyvinvoinnista sekä yrittämisen edellytyksistä.