Hanna Laakso

Yhteisvastuu 2019 tukee lasten ja nuorten koulutusta

Suomessa koulutus on ilmaista ja kenellä tahansa on tulotasosta riippumatta mahdollisuus kouluttua toivomaansa ammattiin. Opiskelutarvikkeista muodostuva lasku voi kuitenkin kohota niin suureksi, että tie unelmien uralle nousee pystyyn. Suomessa Yhteisvastuukeräyksellä tuetaan vähävaraisten lasten ja nuorten opiskelua esimerkiksi avustamalla maksullisten opiskeluvälineiden hankinnassa Kirkon diakoniarahaston kautta, kertoo pastori ja eduskuntavaaliehdokas Hanna Laakso.

 Lapsiperheiden köyhyys kasvussa

Lapsiasiavaltuutetun vuosikirjan 2018 mukaan viimeisimmät tulonjakotilastot kertovat lapsiperheiden köyhyyden lisääntyneen Suomessa. Noin joka kymmenes lapsi Suomessa elää köyhässä perheessä.

Suomalaisen lapsiperheköyhyyden taustalla löytyy ennen kaikkea alhainen ja riittämätön perusturvan taso. Perheen kokonaistulot eivät riitä kattamaan tavanomaisia arjen menoja esimerkiksi huoltajan pitkittyneen työttömyyden tai sairauden takia. Myös yllättävät elämäntilanteet, kuten yksinhuoltajaksi jääminen saattavat johtaa nopeastikin vaikeaan velkaantumiseen ja pitkittyvään köyhyyteen.

Myös kuntien vaihtelevat taloustilanteet ja toisistaan poikkeavat ratkaisut koulutuksen tukemisessa asettavat lapset ja nuoret erilaiseen asemaan, Laakso toteaa. –  Osa kunnista pystyy tarjoamaan koululaisille ja opiskelijoille etuuksia, kuten ilmaisia opiskeluvälineitä, osa taas ei.

Nuoret kertovat: rahanpuute karsii vaihtoehtoja

Nuorisobarometrin 2017 mukaan 17% tutkimukseen vastanneista kertoo joutuneensa karsimaan opiskeluvaihtoehtojaan rahanpuutteen vuoksi., 14% valitsemaan koulutuspaikan taloudellisin perustein ja 11 % viivyttämään valmistumistaan. Koulutuksen keskeyttäneistä 10% katsoo rahanpuutteen vaikuttaneen erittäin tai melko paljon keskeyttämiseen.

Myös Pelastakaa Lapset ry:n Lapsen ääni 2018-kyselyssä vähävaraisten perheiden lapsista lähes neljäsosa, 24,2%, arvioi taloudellisten tekijöiden vaikuttaneen heidän mahdollisuuksiinsa käydä koulua. Jopa 40% vastanneista kertoi koulussa jotakuta kiusatun siksi, ettei tällä ole ollut varaa teknisiin laitteisiin.

Nämä ovat surullisia lukuja, toteaa Hanna Laakso ja jatkaa, että opetus ja sivistys antavat jokaiselle lapselle mahdollisuuden kasvaa täyteen mittaansa.  Laakson mukaan jokaisella on omat vahvuutensa ja oikeus tavoitella onnistumisen kokemuksia. Laakso muistuttaa, että Kokoomuksen tavoitteena on se, että ihmisiä kannustetaan löytämään ja kehittämään omia vahvuuksiaan ja luovuuttaan.  – Kaikilla osaamisen alueilla on tuettava heikoimpien mahdollisuuksia onnistua sekä varmistettava lahjakkuuksien kehittyminen, jotta kaikki ihmiset pystyvät käyttämään luovuuttaan ja osaamistaan täysimääräisesti.

”Koulutus ja työpaikka ovat keskeiset tekijät köyhyyden ehkäisemisessä”

Koulutus ehkäisee köyhyyttä. Koulutuksella, tai sen puutteella, on suuri merkitys ihmisen elämässä pitkälle tulevaisuuteen. Vaa´ankielenä on nimenomaan toisen asteen tutkinnon suorittamisen, mitä ilman suomalaisilla työmarkkinoilla on vaikea pärjätä. Matalaksi jäävä koulutustaso ennakoi työllistymisvaikeuksia ja katkonaiseksi tai lyhyeksi jäävää työuraa. Pitkällä tähtäimelle se tarkoittaa yksilön näkökulmasta heikkoa toimeentuloa sekä yhteiskunnalle pitkää penniä sosiaali- ja terveyspalvelujen kasvavan käytön myötä.
– Koulutus ja työpaikka ovat keskeiset tekijät köyhyyden ehkäisemisessä. Jokaisen nuoren polku ammattiin ja työhön on turvattava perheen tulotasosta riippumatta, Laakso lopettaa.

 

Teksti: Erkki Yli-Kokko

Hanna Laakso

UUSI AALTO 2/19

Kategoriat: Uusi Aalto 2/19