Ohitetut sote-asiantuntijat

Viimeisien kuukausien aikana on uutisoitu runsaasti sairaanhoitajien uranvaihtoaikeista. Kuten Sairaanhoitajaliiton myös Tehyn teettämät kyselyt jäsenilleen ovat tuoneet hyvin samankaltaisia tuloksia esille. Yli puolet Sairaanhoitajaliiton koronakyselyn vastaajista on miettinyt alanvaihtoa koronapandemian aikana.

Alanvaihtoa suunnittelee aktiivisesti miltei puolet (48 %) vastaajista, selviää Tehyn syyskuussa jäsenilleen teettämästä kyselystä. Tehyn jäsenistöön kuuluu myös lähihoitajia. Kyselyt on tehty koronapandemian aikana ja niissä näkyvät korkea ammatillinen riski sekä raskas työmäärä. Toisaalta korona on lisännyt ammattiylpeyttä ja kokemusta hoitotyön merkityksellisyydestä.

Hoitajien tarve lisääntyy koko ajan. Suomi vanhenee ja hoidon ja hoivan tarve kasvavat sen myötä. Ikääntymisen tsunami on tunnistettu, mutta toimet puuttuvat.

Samalla alalla olevat hoitajat vanhenevat. Sairaanhoitajat ovatkin työvoimapula-ammattien listalla mitalisijoilla. Hoitajapulasta on puhuttu vuosia ja tänä vuonna puhe on entisestään kiihtynyt. Koulutuspaikkoja on lisätty, mutta kiinnostus hoitoalaa kohtaan laskussa. Miksi näin? Pitäisikö huomio kohdistaa myös meihin, jotka alalla jo olemme, jotta me siellä myös pysymme.

Olen ollut sairaanhoitaja 25 vuotta eli yli puolet elämästäni. Olen saanut tehdä monenlaista työtä erilaisissa työyhteisöissä. Olen viihtynyt kaikissa työtehtävissäni. Mutta on myös aina tullut aika jatkaa matkaa ja katsoa uutta. Olen käyttänyt aikaani ja yhteiskunnan varoja kouluttautuakseni työn ohella. Olen ylpeä ammatistani, osaamisestani ja kokemuksestani. Miksi kuitenkin mietin, kuten niin moni kolleganikin, mitä muuta voisin tehdä työkseni?

Syksyn kyselyissä kipukohtina esille ovat nousseet; koettu hoitotyön arvostuksen puute, henkinen ja fyysinen kuormittavuus sekä resurssien riittämättömyys. Suurimpana huolenaiheena nähdään kuitenkin palkan vastaamattomuus työn kuormittavuuteen ja vaativuuteen nähden.

Sairaanhoitajien eettisissä ohjeissa todetaan muun muassa, että sairaanhoitajat osallistuvat ihmisten terveyttä, elämän laatua ja hyvinvointia koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Tämä velvoittaa minua ja kollegoitani osallistumaan myös valmisteilla olevan sote-uudistuksen yhteiskunnalliseen keskusteluun, mikäli vain kutsujia kuuluu.

Tähän asti valmistelua on tehty pienessä piirissä ja entiselle pohjalle. Pyritäänkö nyt tuomaan valmis esitys sellaisenaan nieltäväksi, vaikka meitä on kentällä tuhansia alan ammattilaisia ja osaajia valmiina kertomaan hyvistä, taloudellisista ja potilaslähtöisistä käytänteistä?

Sairaanhoitajissa on suuri yhteiskunnallinen potentiaali, joka jää hyödyntämättä. Johtajuus, palkka ja työssä jaksaminen kuntoon, niin voimme kaikki paremmin! Asioiden hoitaminen vaatii poliittista päätöksentekoa.

Lotta Ahola

Kirjoittaja on Keski-Suomen Kokoomuksen puheenjohtaja

Kuva: Mikko Mäntyniemi

Kategoriat: Uusi Aalto 2/20