Kuntapäättäjän arkea aikamme haasteiden keskellä

Nykyiset kuntien ja kaupunkien valtuustot ovat istuneet toimikauttaan yli puolivälin. Seuraavat kuntavaalit häämöttävät puolentoista vuoden päässä keväällä 2021. Vielä on siis nykyisillä päättäjillä aikaa vaikuttaa ja tehdä tulevaisuuteen katsovia ratkaisuja.

Kuntien taloudellinen tilanne ei tee kuntapäättäjän arkea helpoksi. Monen kunnan laskeva väestömäärä pakottaa tarkastelemaan palvelurakennetta uudelleen ja tekemään myös kipeitä ratkaisuja. Kasvukunnat ovat myös osaltaan hankalassa tilanteessa muun muassa varhaiskasvatuksen kasvavien palvelutarpeiden edessä. Haasteena on yhtäältä osaavan työvoiman löytäminen ja toisaalta pitkäaikaistyöttömyyden aiheuttamat murheet. Kunnat hakeutuvat yhä enemmän yhteistyöhön toistensa kanssa omien resurssien vähetessä, mutta myös yhteistyön järkevyyden nimissä. Kunnan itsenäisyydestä halutaan pitää kiinni. Onko tämä tulevaisuutta?

Kuntalain § 69 mukaan luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla. Erillisiä pätevyysvaatimuksia ei kuntapäättäjäksi ole ja onkin hyvä, että ihmiset edustavat erilaisia viiteryhmiä. Näin mahdollisimman monen kuntalaisen näkemys tulee otetuksi huomioon päätöksenteossa. Kuntapäättäjän on mahdollista saada koulutusta tehtäväänsä ja sitä on myös suotavaa vastaanottaa. Yhteiset pelisäännöt selkeyttävät jo sinällään päätöksentekoprosesseja.

Yhteisten asioiden edistäminen vaatii kuntapäättäjältä yhteistyötä, yhteiseen keskusteluun osallistumista, toisen näkemyksen huomioonottamista ja arvostamista, riittävää asioihin perehtymistä, tosiasioiden tunnistamista sekä aikaa ja mielenkiintoa vaikuttaa. Olemme yksilöitä: omaksumme asioita eri tahtiin ja taustatiedon tarpeet vaihtelevat aiheesta ja ihmisestä riippuen. Kukin kuntapäättäjä tekee varmasti parhaansa valmistautuessaan päätöksentekoon.

Maailma on muuttunut hektisemmäksi, mikä osaltaan on vaikuttanut myös päätöksenteon vaatimuksiin. On tunne, että pitäisi saada enemmän aikaan ja ripeämmin. Kuntapäätöksentekoa sitoo kuitenkin tietyt lainalaisuudet, joiden yli ei voida kävellä. Ketteryyttä ja tehokkuutta tuleekin hakea niistä kohdin, kun se on mahdollista ja merkityksellistä. Uusia avauksia ja näkemyksiä tarvitaan yhteiseen keskusteluun, jotta kuntapäättäjät ja –päätöksenteko pysyvät ajan vaatimuksissa mukana.

Lotta Ahola

Kirjoittaja on Keski-Suomen Kokoomuksen puheenjohtaja

 

Artikkeli on julkaistu Uusi Aalto -lehdessä itsenäisyyspäivänä 6.12.2019.

Lue koko lehti:
Uusi Aalto 2/2019 – sivu 1
Uusi Aalto 2/2019 – sivu 2
Uusi Aalto 2/2019 – sivu 3
Uusi Aalto 2/2019 – sivu 4
Uusi Aalto 2/2019 – sivu 5
Uusi Aalto 2/2019 – sivu 6
Uusi Aalto 2/2019 – sivu 7
Uusi Aalto 2/2019 – sivu 8

Kategoriat: Uusi Aalto 3/19