Yksityiset palveluntuottajat huomioitava sote-uudistuksessa

Julkilausuma 26.11.2014
Keski-Suomen Kokoomus ry
Syyskokous, Viitasaari

Sote-uudistusta valmisteleva parlamentaarinen työryhmä pääsi sopimukseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain yksityiskohdista. On hyvä, että asiassa päästiin lopulta sopimukseen, vaikka lopputulos ei täytä kaikkia uudistukselle asetettuja tavoitteita. Kansalaisten valinnanvapautta sote-palvelujen valinnassa olisi voitu edistää aidosti enemmän. Maakunnan pieniä yksityisiä palveluntuottajia ja kolmannen sektorin toimijoita ei saa unohtaa uudistuksessa.

Keski-Suomeen muodostuu nyt yksi, koko maakunnan laajuinen julkinen palveluntuottaja. Keski-Suomen Kokoomus pitää tärkeänä, että uuden tuotantokuntayhtymän rakenteeseen sisällytetään heti perustamisesta alkaen aito tavoite lähipalveluiden määrittämiseen ja säilyttämiseen. Päätöksenteon tulee tukea hyvinvointipalveluiden markkinoiden uudistumista, uuden luomista ja hyödyntämistä. Toimivat ja monituottajamalliset palvelut ja niiden hyödyntäminen on koko maakunnan asukkaiden etu. Kustannukset julkisen sektorin toiminnasta tulee saada avattua, jotta julkisen ja yksityisen toimijan hinnat ovat aidosti vertailtavissa ja kehitettävissä.

Maakunnan laajuisesta toiminnasta huolimatta kuntayhtymän palveluiden hankinnat on toteutettava alusta asti niin, että kaikki alueella toimivat pienetkin yritykset pääsevät tasapuolisesti tarjoamaan sille palvelujaan. Viitasaarella kokoontunut Keski-Suomen Kokoomuksen syyskokous katsoo, että näin voidaan parhaiten varmistaa laadukkaat ja kilpailukykyiset palvelut sekä asukkaille aidot ja monipuoliset valinnanmahdollisuudet.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Pauli Partanen
Toiminnanjohtaja Olli-Pekka Niskanen

Lisätietoja:

Kategoriat: Uutiset