Valinnanvapaudella laatua sote-palveluihin

Keski-Suomen Kokoomus ottaa syyskokouksessa kantaa soteratkaisuun. Kokoomus on tyytyväinen valinnanvapauden laajentumiseen. Valinnanvapauden ansiosta sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus nopeutuu, kun palveluiden tuottajia on enemmän. Valinnanvapaus lisää tasa-arvoa, kun pienituloiset voivat saada palveluja myös yksityiseltä puolelta.

Syyskokouksen julkilausuma 1.12.2015
Julkaisuvapaa heti

Sote-sopu on saatu valtakuntaan. Kokoomuksen tavoitteena olleet laadukkaat, saavutettavat ja yhdenvertaiset peruspalvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa toteutuvat valinnanvapauden myötä, vaikka joissain muissa asioissa jouduttiin tekemään kompromisseja. Aluehallinnon lisääminen tuo ylimääräisen hallinnollisen tason kuntien ja valtion väliin. On erittäin tärkeää pitää huolta siitä, että tämä ei johda verotuksen nousuun ja kustannusten kasvuun.

Mediassa ja eri puolueiden edustajien kautta on lähdetty vahvasti linjaamaan tulevaa uudistusta. Julkisuudessa, myös Keski-Suomessa, on piirretty karttoja ja kerrottu asioita totena, vaikka varsinaisten itsehallintoalueiden rajat ja alueille siirrettävät toiminnot ovat vielä määrittelemättä. Päätökset ovat suuria, joten jatkovalmistelua ei voi tehdä mutu-tuntumalla. Valmistelutyö on tehtävä harkiten ja työrauhan vallitessa. Sote-alan henkilökunta on otettava mukaan suunnitteluun ja huomio on kiinnitettävä järjestelmän raja-aitojen sijaan palvelujen käyttäjien tarpeisiin.

Keski-Suomen Kokoomus on tyytyväinen valinnanvapauden laajentumiseen. Valinnanvapauden ansiosta sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus nopeutuu, kun palveluiden tuottajia on enemmän. Valinnanvapaus lisää tasa-arvoa, kun kaikki kansalaiset voivat saada palveluja myös yksityiseltä puolelta. Tuottajien lisääntyessä lähipalvelut on helpompi varmistaa esimerkiksi palveluseteleiden avulla. Tavoitteena tulee olla palvelujen laadun lisääminen ja kustannuksien kurissa pitäminen.

Lisätiedot:
Pauli Partanen, puheenjohtaja, puh. 050 592 4471
Olli-Pekka Niskanen, toiminnanjohtaja, puh. 050 358 7980

Lisätietoja:

Kategoriat: Uutiset