Ilmianna turha säädös!

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo ja Keski-Suomen Kokoomus haastavat ilmiantamaan turhan sääntelyn ja byrokratian. Kuvaa mielestäsi turha säädös, byrokratian kukkanen tai työllistymistä estävä normi. Etsitään tie sääntelyviidakon läpi!

Nykyinen hallitus on ohjelmassaan sitoutunut turhan sääntelyn ja byrokratian purkamiseen sekä säädösten sujuvoittamiseen. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on aktiivisesti mukana hankkeessa ja huonosti toimivan sääntelyn kartoittamisessa. Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo on Kokoomuksen norminpurkutyöryhmän puheenjohtaja ja ottaa vastaan ideoita lainsäädännön helpottamiseksi.

Nyt jo purettuja tai sovittuja lakimuutoksia ovat mm. vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloaikojen vapautuminen, koulutusviennin helpottaminen, luonnonsuojelulakia (liito-oravia koskevista rajauksista luopuminen ja suojelualueiden merkinnän keventäminen) sekä maankäyttö- ja rakennuslakia (maakuntakaavojen vahvistusmenettelystä luopuminen ja poikkeamistoimivallan siirto kuntiin) koskevat joustot.

Tarkastelussa on ainakin seuraavia lakimuutoksia:

  • Yritysten pääsyn helpottaminen ennakkoperintä – ja alv-rekisteriin sekä y-tunnusten saannin helpottaminen
  • Ansiosidonnaisen päivärahan muuttaminen uuden yrittäjän starttirahaksi
  • Yrittäjän puolison/perheen jäsenen asemaa tulee helpottaminen sosiaaliturvan osalta

Kattava ja ajantasainen listaus löytyy http://www.norminpurku.fi -sivustolta.

On uskallettava ajatella uudella tavalla. Osallistu talkoisiin, kerro mistä säädöksestä olisit valmis luopumaan.

Ilmianna turha säädös

Lisätietoja:

Kategoriat: Uutiset