Valinnanvapauskokeilua ei saa vesittää

Keski-Suomen Kokoomus on huolissaan siitä, että valinnanvapauskokeilu jää pintapuoliseksi. Laajempi kokeilu olisi ollut perusteltua ja mukaan olisi pitänyt saada Jyväskylän lisäksi maaseutupitäjiä.

 

Keski-Suomen Kokoomus ry                                                                                        Julkilausuma 18.10.2016
Piirihallitus

Julkaisuvapaa heti

 

Valinnanvapauskokeilua ei saa vesittää

 

Jyväskylän kaupunki on valittu mukaan sosiaali- ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihankkeeseen ja pääsee kokeilemaan valinnanvapautta sote-palveluissa ensi vuoden alusta lähtien. Kokeilu toteutetaan Jyväskylässä palvelusetelimallilla, joka on todettu kustannustehokkaaksi ja hallinnollisesti helpoksi tavaksi järjestää palveluita.

Palveluseteli on helpottanut yritysten pääsyä julkisten palveluiden tuottajiksi. Palveluseteli on osaltaan opettanut kuntalaisia tekemään omia valintoja. Valinnanvapauden laajentaminen edistää terveyden ja hyvinvoinnin tasa-arvoa. Kun ihminen pääsee itse valitsemaan palveluntuottajan, muodostuu kilpailutekijäksi hinnan sijaan laatu ja hoitoon pääsy.

Jyväskylä haki ministeriöltä lähes koko väestöä koskevaan kokeiluun yli 6,5 miljoonan euron rahoitusta. Ministeriö myönsi hankerahoitusta Jyväskylälle 12,3% haetusta, eli vain 800 000 euroa. Tästä syystä kokeilu toteutetaan huomattavasti ennakoitua rajatumpana.

Keski-Suomen Kokoomus on huolissaan siitä, että kokeilu jää pintapuoliseksi. Laajempi kokeilu olisi ollut perusteltua ja mukaan olisi pitänyt saada Jyväskylän lisäksi maaseutupitäjiä. Laajempi kokeilu erikokoisten kuntien avulla olisi antanut hyvän pohjan tasa-arvoiselle palvelumallille.

Maakuntahallintoa ei tule ilman sote-uudistusta, eikä sotea tule ilman kansalaisten valinnanvapautta. Valinnanvapauskokeilua ei kannata siis vesittää, silloin koko maakuntahallinto jää toteutumatta.

 

Lisätiedot:

Pauli Partanen, puheenjohtaja, puh. 050 592 4471
Eeva-Kaisa Rouhiainen, toiminnanjohtaja, puh. 040 778 3149

Lisätietoja:

Kategoriat: Uutiset