Julkilausuma: elinvoima- ja kasvupalveluiden järjestämisvastuu kunnille ja kaupungeille

Keski-Suomen kokoomus linjaa, että elinvoima- ja kasvupalveluiden järjestämisvastuu tulee olla kuntien ja kaupunkien tehtäviä aluekehittämis- ja kasvupalvelulakeja säädettäessä. Laissa tulee säätää tarkoituksenmukainen työnjako ja resurssien kohdentaminen valtion, maakuntien ja keskuskaupunkien välillä.

Keski-Suomen kokoomuksen syyskokouksen julkilausuma 29.11.2017

Julkaisuvapaa heti

KUNTIEN ITSEHALLINTOA KANNATTAA PUOLUSTAA

Suomi juhlii itsenäisyytensä 100-vuotisjuhliaan näyttävästi. Vähäiselle huomiolle on jäänyt kuntien kannalta tärkeä kuntademokratian 100-vuotinen aikakausi. Marraskuussa 1917 annettiin maalaiskuntien ja kaupunkien kunnallislaki, jonka pohjalle nykyinen kunnallinen demokratia perustuu.

Erityisen tärkeää on huomioida kuntien itsehallinnon tärkeys kuntalaisten kannalta, kun parhaillaan valtioneuvosto ja eduskunta valmistelevat SOTE- ja maakunta-uudistusta. Viime viikkoina kuntakentästä on noussut voimakkaita vastustavia kannanottoja maakuntauudistukseen liittyvän elinvoima- ja kasvupalveluiden sijoittamisesta tulevan maakuntahallinnon vastuulle. Myös työllisyyspalvelujen järjestämisvastuun sijoittaminen kunnille on nähty maakuntahallintoa parempana ratkaisuna.

Kunnat vastaavat alueidensa kaavoituksesta ja ovat siten keskeinen toimija elinvoima- ja kasvupalveluiden järjestämisessä. Työllisyyspalveluiden tulee sijaita lähellä kuntalaista jo paikallisten olosuhteiden tuntemisen kannalta. Nämä tehtävät kuuluvat kiinteästi kuntien perustuslailliseen itsemääräämisoikeuteen eikä niiden siirtämiseen maakuntahallinnolle ole riittäviä perusteita.

Keski-Suomen kokoomuksen syyskokous näkee järkevimpänä ratkaisuna elinvoima- ja kasvupalveluiden järjestämisvastuun siirtämisen kuntien ja kaupunkien tehtäviksi aluekehittämis- ja kasvupalvelulakeja säädettäessä. Laissa tulee säätää tarkoituksenmukainen työnjako ja resurssien kohdentaminen valtion, maakuntien ja keskuskaupunkien välillä.

Lisätietoa:

Lotta Ahola
Puheenjohtaja 1.1.2018-
p. 040 756 8206

Eeva-Kaisa Rouhiainen
Toiminnanjohtaja
p. 0407783149

Lisätietoja:

Kategoriat: Uutiset