Julkilausuma: Aktiivimallia pitää vielä viilata

Keski-Suomen Kokoomuksen kevätkokous linjasi, että aktiivimallia tulee kehittää edelleen enemmän työttömän henkilökohtaisen tilanteen lähtökohdista eikä tilastojen kaunistamista varten.

AKTIIVIMALLIA PITÄÄ VIELÄ VIILATA

Vuosikokouksen julkilausuma 24.04.2018

Suomen ja hyvinvointivaltion tulevaisuus riippuu osaavan työvoiman riittävyydestä. Elinkeinoelämä ja kansalaisten palvelujen tuottaminen tarvitsee ammattinsa taitavat tekijät.
Viime päivien keskusteluaiheet ovat polveilleet talouskasvun kiihtymisessä, aktiivimallin ongelmissa, työvoiman riittävyydessä, työllisyysasteen nousussa ja syntyvyyden voimakkaassa laskussa. Keskustelussa yhteisenä nimittäjänä tulee olla työhönsä sitoutunut tekijä.

Hallituksen yksi kärkihankkeista on ollut työvoiman saatavuuden turvaaminen. Suomessa on takavuosina kokeiltu kaikenlaisia keinoja työllisyyden parantamiseksi ja osaavan työvoiman saamiseksi. Laman aikana hallituksen työministerit ovat tyytyneet kertomaan julkisuuteen kasvavia työttömyyslukuja puuttumatta riittävin keinoin työttömyyden kovan ytimen purkamiseen.

Nykyinen hallitus on tuonut työttömyyden vähentämiseen aktiivimallin, jonka tarkoitus on saada työvoiman kysyntä kohtaamaan aiempaa paremmin työttömiä aktivoimalla. Vihervasemmistolainen oppositio on käynnistänyt lain voimaantulon jälkeen ennen näkemättömän parjauskampanjan aktiivimallia kohtaan. Eikö oppositio halua työttömien aseman kohentuvan?

Aktiivimalli ei ole vielä kaikilta osiltaan valmis ja toimiva. Viime päivien lehtikirjoittelussa ovat työttömien parissa toimivat terveydenhoidon ammattilaiset kertoneet työttömien joukossa olevan joko osittain tai kokonaan työkyvyttömiä henkilöitä jopa 30 – 40 %. Jotta heidät saadaan työkykyisiksi, tulee heille kohdentaa muitakin kuin pelkästään työvoimapalveluja. Kokonaan työkyvyttömät tulee ohjata sairauseläkkeelle, koska heidän paikkansa ei ole työttömyyskortistoissa. Ihmisiä on autettava heidän lähtökohdistaan sen sijaan, että heitä kohdellaan vain lukuina tilastoissa.

Keski-Suomen Kokoomuksen piirikokous pitää tärkeänä, että aktiivimallia kehitetään edelleen enemmän työttömän henkilökohtaisen tilanteen lähtökohdista eikä tilastojen kaunistamista varten. Hallituksen kehysriihessä tekemä päätös selvityksen tekemisestä osatyökykyisten tilanteesta työmarkkinoilla on piirikokouksen mielestä oikeasuuntainen toimenpide.

Yritysten menestyminen ja uusien työpaikkojen syntyminen riippuu osaavista työnsä ammattilaisista. Sivistyneen yhteiskunnan on käytettävä kaikki inhimilliset keinot työttömien tilanteen korjaamiseksi ja työvoiman saannin turvaamiseksi. Tämä työ on parasta tehdä nyt, noususuhdanteen aikana, sillä se on kaikkien osallisten etu.

Jyväskylässä 24.04.2018

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Lotta Ahola, 040 756 8206
Toiminnanjohtaja Eeva-Kaisa Rouhiainen, 040 778 3149

Lisätietoja:

Kategoriat: Uutiset