Tule vaikuttamaan #minun kirkkooni – seurakuntavaalit 2018

Seurakuntavaalit toimitetaan marraskuussa 2018. Vaaleissa voivat äänestää kaikki seurakunnan 16 vuotta täyttäneet jäsenet. Kokoomus on aktiviisesti mukana seurakunnan toiminnssa kaikissa Keski-Suomen kunnissa. Tule mukaan vaikuttamaan seurakuntasi asioihin!

Vaalien ennakkoäänestys on 6.-10.11.2018 ja varsinainen äänestyspäivä on su 18.11.2018.

Kirkon valtakunnallinen teema vaaleissa on #Minun kirkkoni – #min kyrka. Vaaleista saa lisätietoa osoitteessa: https://www.kokoomus.fi/kokoomuksen-seurakuntavaaliohjelma-2018/

 

Seurakuntavaaleissa ehdolle voi asettua:

  • 18 vuotta täyttänyt
  • konfirmoitu ev.lut kirkon jäsen
  • jäsen siinä seurakunnassa, johon haluaa asettua ehdolle

 

Listan perustaminen:

 

    1. Yhdistyksen perustamisasiakirjat voi tulostaa itse tai noutaa kirkkoherranvirastosta. Lomakkeet osoitteesta: löytyy http://info.seurakuntavaalit.fi/vaalien-jarjestaminen/vaaliasiakirjat (kohta: Kirkkovaltuuston vaali)

 

    1. Nimeä joku perustamisasiakirjan allekirjoittajista yhdistyksen asiamieheksi ja joku toinen hänen varamiehekseen. He eivät saa olla valitsijayhdistyksen ehdokkaita eivätkä seurakunnan vaalilautakunnan jäseniä. Muut valitsijayhdistyksen perustajat ja allekirjoittajat saavat itse olla ehdokkaita. Asiamiehen tulee olla 18 vuotta täyttänyt.

 

    1. Kerää ehdokkaita listalle. Ehdokaslomake löytyy osoitteesta:http://info.seurakuntavaalit.fi/documents/27866274/34510150/FI+2018+KV+Ehdokkaan+suostumus.pdf/fec4965b-1060-d163-d284-c8d7e39ddc93

 

  1. Jos haluat listalle näkyvyyttä ennen ehdokasasettelun päättymistä, toimita perustamisasiakirjat seurakuntaasi ajoissa. Perustamisasiakirja, asiamiehen vakuutus ja jokaisen ehdokkaan allekirjoittama kirjallinen suostumus on toimitettava kirkkoherranvirastoon viimeistään 17.9.2018 klo 16.

 

Kokoomuksen seurakuntavaalisivusto löytyy osoitteesta: https://www.kokoomus.fi/kokoomuksen-seurakuntavaaliohjelma-2018/h

Kannattaa olla yhteyksissä seurakuntavaalien suhteen kuntasi Kokoomusyhdistykseen. Jyväskylässä yhteydenotot kunnallissihteeri Lassi Niiniseen.
Lähde mukaan seurakuntavaaleihin, vaikuttamaan #minun kirkkoni!

 

Ps. Seurakuntavaalien ehdokaslomakkeita löytyy myös piiritoimistolta.

Lisätietoja:

Kategoriat: Uutiset