Keski-Suomen reitti kohti talouden ja toimintaedellytysten turvaamista

Keski-Suomi on mahdollista rakentaa uudelleen, mutta se vaatii vastuunkantoa, välittämistä, kovaa työtä ja yritteliäisyyttä. Keski-Suomen Kokoomuksen piirihallitus laati tiekartan kohti talouden ja toimintaedellytysten turvaamista.

 

Keski-Suomen Kokoomus ry

Piirihallitus 18.5.2020

Julkilausuma

 

 

KESKI-SUOMEN REITTI KOHTI TALOUDEN JA TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMISTA

 

Keski-Suomella on hyvät edellytykset selviytyä koronakriisistä pienillä terveydellisillä ja taloudellisilla vahingoilla, kun teemme viisaita valintoja maakunnan elvyttämisessä. Keskeinen sijainti ja korkea osaaminen antavat meille etulyöntiaseman, joka on käytettävä viisaasti.

Kriisin alkuvaiheen virheistä pitää oppia ja seuraavassa, vaikeammassa vaiheessa, on onnistuttava paremmin. Eteenpäin on kuljettava terveys edellä ja askeltaen määrätietoisesti kohti uutta taloudellista nousua. Keski-Suomessa olevia vahvuuksia tulee kehittää ja niiden kautta löytää reitti kohti talouden ja toiminnan uutta ja vakaampaa tulevaisuutta.

On uudelleenrakentamisen aika.

Kuntatalouden toimenpiteet on kohdennettava niihin kohteisiin, joissa vaikuttavuus on suurin. Yhteisöveron kompensoiminen ja valtionosuudet ovat valtion keinoja, jotka eivät aina kohdista tukea vaikuttaviin kohteisiin. Tuki tulisikin kanavoida suoraan erillisenä tukirahana kunnille huomioiden koronaviruksen erilaiset vaikutukset kuntien välillä.

Maakuntamalli ja siihen kaavailtu maakuntavero on käytännössä kuntien näivettäjä. Näistä haaveista tuleekin nyt mitä pikimmin luopua ja miettiä niitä toimia, millä varmistetaan kuntien laajemmat hartiat ja kuntalaisten paremmat palvelut.

Suunnitelmista oppivelvollisuusiän nostamiseksi on luovuttava välittömästi, mutta esikouluun ja tuki- ja erityisopetukseen tarvitaan erityisesti lisäpanostusta. Koulutuksen ja työelämän ennakointi on tärkeää, mutta erityisen tärkeää on kohdentaa auttavia toimia niitä kaikkein eniten tarvitseville. Taloudellinen tilanne on koronan takia kunnissa erittäin haastava ja onkin tärkeää, että kunnille ei tule lisää uusia velvoitteita.

Yrittäjyyden tukeminen on paras keino löytää reitti kohti uutta Keski-Suomen kasvua. Yrittäjien usko kriisistä selviämiseen yrittäjägallupissa on pysynyt ennallaan, mutta yrittäjistä lähes puolet arvioivat tarvitsevansa suoraa julkista tukea kriisistä selviämiseen. Yrittäjät ovat innovatiivisia ja ovat jo kehittäneet uusia liiketoimintamalleja. Hallituksen tulee varmistaa, että talouden rattaiden nytkähtäessä yritykset ovat valmiina toimintaan. Tärkeä yksittäinen toimenpide on lisäsatsaus kotitalousvähennykseen.

Saavutettavuus on matkailualan ja teollisuuden elvytyksen perusedellytys. Investoinnit niin raiteisiin (kaksoisraide Jyväskylä-Tampere) että tieverkostoon (Vt 4:n väli Hartola-Oravakivensalmi-väli, vt 4 Jyväskylän kohdalla, vt 9 Jämsä-Jyväskylä, vt 4/9 Vaajakosken kohta, poikittainen Vaasa-Joensuu -liikenne) varmistavat sen, että alueen elinvoimaisuuden kasvu saadaan nopeasti liikkeelle. Nämä ovat investointeja, jotka elvyttävät maakuntaa tehokkaasti ja investointien nopea käynnistäminen on tärkeää.

Lentoliikenne on palautettava normaaliksi mahdollisimman pian tilanteen sen salliessa.

Monipuolinen matkailuala innostaa kotimaan lomailijat Keski-Suomeen. Ihmiset arvostavat jatkossa yhä enemmän luontoa, turvallisuutta, väljyyttä ja hyviä palveluja. Keski-Suomen kuntien kannattaa panostaa matkailualan palveluihin niin kaavoituksen kuin palvelujen avulla. Hyvät tietoliikenneyhteydet antavat mahdollisuuden vapaa-ajan asumisen laajentamiseen ja etätyön tekemisen Keski-Suomen luonnon keskellä.

Jyväskylän kaupunkiseudun pääseminen MAL-sopimuksen piiriin on tärkeä askel alueen kehittämiseen. Seudun kehittäminen valtion kanssa tiivistyy ja sopimus mahdollistaa yhteisiä investointeja esimerkiksi asumiseen ja liikenteeseen. Jyväskylän kaupunkiseudun kehitys säteilee koko maakunnan eduksi.

Tehokas terveydenhuolto ja panostukset hyvinvointiin ja ennaltaehkäisyyn vähentävät hoitovelkaa tehokkaimmin.  On tärkeää, että Keski-Suomen keskussairaalan asema ERVA-alueella tunnustetaan valtakunnallisesti.

Keski-Suomen kunnat ovat panostaneet uuteen keskussairaalaan ja investoinnit tulevatkin heti vaativaan käyttöön. Perusterveydenhuollossa olevat uudet ajatusmallit; pyörillä kulkevat vastaanotot ja etävastaanotot, digiasiointi ja terveysteknologia tulee hyödyntää.

Kuluja tulee niin suoraan potilaista kuin myös hoitovelasta. Hallitus on luvannut korvata koronan aiheuttamat kulut täysimääräisinä. Luvattu raha pitää varata budjettiin välittömästi ja maksut sairaanhoitopiireille suorittaa ilman viivästyksiä.

Osaamisen kärkenämme ovat oppiminen ja koulutus, hyvinvointi ja liikunta. Kyberturvallisuuden rooli on korostunut etäopiskelun ja -työn aikana ja siihen liittyvään vahvaan osaamiseen Keski-Suomessa tulee edelleen panostaa. Digitalisaation hyödyt ja kevään aikana saadut opit on otettava täysimääräisesti käyttöön. Keski-Suomesta on tehtävä etäopetuksen vahva keskittymä, joka tuottaa palveluja koko Suomeen.

Tieteen rajoja ylittävä Jyväskylän yliopiston palvelutarjonta mahdollistaa kasvun niillä aloilla, jotka korostuvat kriisin jälkihoidossa. Esimerkiksi monipuolinen terveys-, hyvinvointi ja sosiaalialan tutkimustoiminta muodostavat kansainvälisestikin merkittävän keskittymän. Kriisin aikana on noussut huoli ikääntyvien hyvinvoinnista. Yliopiston ainutlaatuista monitieteellistä gerontologian oppialaa tulee hyödyntää ja luoda sitä kautta myös uutta toimeliaisuutta.

Keski-Suomi on mahdollista rakentaa uudelleen, mutta se vaatii vastuunkantoa, välittämistä, kovaa työtä ja yritteliäisyyttä.

 

Lisätietoja:

Keski-Suomen Kokoomus ry

Puheenjohtaja Lotta Ahola, 040 756 8206

Toiminnanjohtaja Eeva-Kaisa Rouhiainen, 040 778 3149

 

Lisätietoja:

Kategoriat: Uutiset