Keski-Suomi puhaltamaan yhteiseen hiilineutraalitavoitteeseen

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Keski-Suomi asettaa hiilineutraalitavoitteen maakuntatasolla vuoteen 2040. Tavoite mahdollistaa kaupunkimaisten ja maaseutumaisten alueiden tarkastelun yhteisenä kokonaisuutena. Hiilineutraalisuus 2040 on maakuntaa yhdistävä hanke ja auttaa oman maakuntaidentiteetin vahvistumisessa ja verkostojen tiivistämisessä.

 

Keski-Suomen liitto
Valtuusto 15.6.2020

Valtuustoaloite

Keski-Suomi puhaltamaan yhteiseen hiilineutraalitavoitteeseen

Isot kaupungit ovat asettaneet hiilineutraaliustavoitteita, eli tilannetta jossa päästöt ja hiilinielut ovat yhtä suuret. Isoimmista kaupungeista tavoitteita on asetettu seuraavasti: Lahti vuonna 2025, Turku 2029, Tampere, Espoo ja Vantaa vuonna 2030, Helsinki 2035 ja Oulu 2040.

Keski-Suomen kunnista Jyväskylä on asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali vuonna 2030. Keski-Suomen kunnista Äänekoski ja Kuhmoinen ovat sitoutuneet Hinku-verkostoon. Verkoston tavoitteena on 80% päästövähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Tavoitetila tulee olla, että koko Keski-Suomi ja kaikki kunnat sitoutuvat hiilineutraaliuteen.

Keski-Suomen kunnat ovat keskenään hyvin erilaisia ja eri kokoisia. Hiilineutraaliuteen tähtäävät tavoitteet ja keinot vaihtelevat eri kunnissa. Tavoitteeseen pääsemiseksi toimenpiteitä vaaditaan niin kunnilta, teollisuudelta kuin yksityishenkilöiltä. Toimenpiteet voivat liittyä muun muassa puurakentamisen edistämiseen ja biotalouteen panostamiseen kokonaisuutena.

Energiatehokkuustoimenpiteiden lisäksi hiilineutraalisuustavoite vaatii päästökompensaatioita, eli päästöjen sitomista. Jotta kompensaatiota kiistattomasti tapahtuu, on tuotetun päästövähennyksen oltava todellinen, mitattavissa ja pysyvä. Kompensaatiossa on huomioitava täysimääräisesti Keski-Suomen alueen omat hiilinieluvarannot.

Keski-Suomen ilmasto-ohjelma 2030 on hanke, jossa on mukana Keski-Suomen 23 kuntaa. Hanke saa avustusta ympäristöministeriöltä. Hanke alkoi 1.9.2019. Keski-Suomen tavoite on kasvihuonekaasupäästövähennys 40% vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Tavoitteen tulee olla kunnianhimoisempi.

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Keski-Suomi asettaa hiilineutraalitavoitteen maakuntatasolla vuoteen 2040.

Tavoite mahdollistaa kaupunkimaisten ja maaseutumaisten alueiden tarkastelun yhteisenä kokonaisuutena, jossa maakunnan metsien ja peltojen hiilensidontakyky, energiaratkaisut, puurakentaminen sekä liikkuminen koko maakunnan tasolla tulee tarkasteluun kokonaisuutena. Hiilineutraalisuus 2040 on maakuntaa yhdistävä hanke ja auttaa oman maakuntaidentiteetin vahvistumisessa ja verkostojen tiivistämisessä.

Muuramessa 15.6.2020.

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Puheenjohtaja Arto Rajala

Kategoriat: Uutiset