Kokoomus vaatii hallitukselta Keski-Suomen työpaikat takaisin

Keski-Suomen Kokoomus vaatii vuosikokouksen julkilausumassaan, että hallitus keskittyy budjettiriihessä yrityksien tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen. Keski-Suomi ei kestä yhtään uutta teollisuuden alasajoa tai työpaikkojen menetystä.

Kesä 2020 piirtyy mustana Keski-Suomen teollisuuden kartalle. UPM aikoo sulkea Kaipolan tehtaan Jämsässä vuoden loppuun mennessä, 450 ihmistä jää ilman työtä. Kesäkuussa saimme kuulla Jyväskylän Säynätsalossa sijaitsevan vaneritehtaan sulkemisesta. Työttömäksi jää yli 150 ihmistä. Tämän lisäksi vaikutus on merkittävä sadoille yrittäjille. Työpaikkojen menetys on siis kova isku perheille ja koskee koko Keski-Suomea. Verotulojen menetykset vaikuttavat suoraan kuntatalouteen tulevina vuosina.

Paperille on edelleen kysyntää maailmanlaajuisesti, mutta suomalainen tehdas ei enää pärjää kilpailukyvyssä. Korkeat logistiikkakustannukset, tiukka sääntely ja kiristynyt verotus, korkeat työvoimakustannukset sekä kasvaneet raaka-ainekustannukset painavat tehtaan tuottavuuden alas.

Tuotannon lasku on suoraa seurausta nykyisen hallituksen verolinjauksista. Jo puheet työajan lyhentämisestä saavat yritykset tekemään nopeita johtopäätöksiä tuotannon siirtämisestä kannattavampiin maihin. Montako tehtaan alasajoa ja irtisanomista pitää vielä nähdä, ennen kuin hallitus herää tekoihin?

Hallituksen tulee sitoutua sellaiseen veropolitiikkaan, jossa teollisuuden kustannukset eivät nouse. Teollisuudelle tulee antaa näkymä, jossa Suomen kilpailukyky ja kannattavuus on vakaata pitkäjänteisesti. Globaalissa maailmassa maan kilpailukyky ratkaisee yrityksien halun investoida.

Suomen hallitus kokoontuu parin viikon päästä budjettiriiheen miettimään sitä, miten työllisyyttä voidaan parantaa. Hallituksen tulee tehdä isoja päätöksiä, etteivät työpaikat häviä Suomesta ja verotulot kutistu edelleen. Valitettavasti tällä hetkellä hallitus puskee eteenpäin useita päätöksiä, jotka lisäävät pysyviä julkisia menoja merkittävästi miettimättä lainkaan sitä, miten kustannukset katetaan. Vanhuspalvelulain hoitajamitoitus ja oppivelvollisuusiän nostaminen kasvattavat menoja, vaikka tulovirrat ovat ehtyneet. Työllisyysteot puuttuvat, vaikka hallitusohjelmaan on kirjattu, ettei hallitus tee menoja lisääviä päätöksiä ennen kuin tehdään vastaavat päätökset tuloja tuovista työllisyysuudistuksista.

Vaikeat ajat eivät ole syy lykätä työllisyystoimia. Kokoomuksen puoluejohto ehdotti Jyväskylässä pidetyssä kesäkokouksessa uudistuksia, joilla työtä tekevien määrä kasvaa yli 100 000 henkilöllä. Keinoja työpaikkojen lisäämiseksi on, jos vain tahtoa löytyy. Nyt hallitukselta kaivataan tahtoa.

Keski-Suomen Kokoomus vaatii, että hallitus keskittyy budjettiriihessä yrityksien tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen. Keski-Suomi ei kestä yhtään uutta teollisuuden alasajoa tai työpaikkojen menetystä.

Jyväskylässä 27.08.2020

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Lotta Ahola, 040 756 8206
Toiminnanjohtaja Eeva-Kaisa Rouhiainen, 040 778 3149

Lisätietoja:

Kategoriat: Uutiset