Keski-Suomen Kokoomus kyseenalaista Marinin hallituksen näennäisdemokratian

Keski-Suomen Kokoomuksen piirihallitus kyseenalaista Marinin hallituksen näennäisdemokratian julkilausumassaan ja hämmästelee, miten vajaalla valmistelutyöllä ja sammutetuin lyhdyin isoa uudistusta viedään väkisin läpi.

 

Piirihallituksen julkilausuma
23.10.2020

Keski-Suomen Kokoomus kyseenalaistaa Marinin hallituksen näennäisdemokratian

Sanna Marinin (sd.) hallitus on esitellyt sote-uudistuksen, jossa Suomeen perustettaisiin uusi hallinnon taso. Tätä uutta tasoa kutsutaan hyvinvointialueeksi. Uusia hyvinvointialueita perustettaisiin 21 ja lisäksi Helsingin kaupunki toimisi omana alueenaan.

Keski-Suomen Kokoomus hämmästelee, miten vajaalla valmistelutyöllä ja sammutetuin lyhdyin isoa uudistusta viedään väkisin läpi. Lausuntoja on pyydetty kesälomien aikana kunnilta, kuntayhtymiltä ja muilta tahoilta. Lausuntoja tuli merkitykselliset 804 kappaletta. Keski-Suomen Kokoomuksen huoli on se, että annettuja lausuntoja ei ole käyty kunnolla läpi, koska hallitus on antanut esityksen vain pari viikkoa lausuntojen jättämisen jälkeen. Annettu kritiikki on sivuutettu hallitusohjelmaan nojaten. Hallitus sortuu näennäisdemokratiaan.

Annettu esitys ja uudistuksen toteuttamisaikataulu on epärealistinen. Esitys on parsittu kasaan vain rahoitusta lisäämällä, mutta pitkän aikavälin rahoitusmalli on kokonaan auki. Tavoitteen tulee olla, että rahat riittävät ikääntyvässä Suomessa myös tulevaisuudessa.

Hallituksen haaveilemalla uudistuksella ei saavuteta sen tavoitteita: terveydenhuollon piiriin pääsy ei nopeudu, eivätkä rahat tule riittämään tarvittaviin palveluihin. Esitetty uudistus on pelkkä hallintouudistus, jossa Keskusta saa kauan haaveilemansa maakunnat sekä SDP saa ideologisesti raivattua yksityiset toimijat pois palveluntuottajista.

Maakuntaverotuksen parlamentaarinen valmistelu on sivuutettu kokonaan. Keski-Suomen Kokoomus ei hyväksy uutta työn veroa, joka on sidottu nopeimmin kasvavaan julkiseen menoerään eli sote-kustannuksiin. Maakuntaverosta tulee työn verotuksen kiristysautomaatti.

Uudistuksen tarve ei ole hävinnyt minnekään. Pitkittynyt soteuudistusprosessi on aiheuttanut väsymystä ja turhautumista, mutta mitä tahansa mallia ei pidä hyväksyä.

Keski-Suomen Kokoomuksen mielestä uudistusta tulisi edistää kuntapohjaisten hyvien mallien kehittämisellä, monituottajamallilla, valinnanvapaudella ja tiedolla johtamisella.

Lisätietoa:

Lotta Ahola, Keski-Suomen Kokoomus ry, puheenjohtaja, 040 756 8206
Eeva-Kaisa Rouhiainen, Keski-Suomen Kokoomus ry, toiminnanjohtaja, 040 778 3149

Lisätietoja:

Kategoriat: Uutiset