Keski-Suomesta ratkaisuja globaaleihin haasteisiin

 

Tänä keväänä on usein kysytty, mikä on kuluneen vaalikauden merkittävin päätös EU-tasolla. Siihen vastaan, että ilmasto-ja energiapolitiikan kokonaisuus. Näillä päätöksillä on kaikkein suurimmat vaikutukset sekä Euroopan että koko maailmankin tulevaisuuteen.

Euroopan unioni on sitoutunut vähentämään päästöjään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Kuluneella kaudella on päätetty mittavista lainsäädännöistä, joilla muun muassa lisätään energiatehokkuutta, tehostetaan energiamarkkinaa ja nostetaan uusiutuvan energian osuutta. Autonvalmistajille on asetettu entistä tiukemmat hiilidioksidipäästörajat, ja ensimmäistä kertaa ne on ulotettu myös kuorma-autoihin. Kiertotaloutta on vauhditettu uudella jätedirektiivillä, jonka seurauksena jatkossa lähes kaikki jäte tulee lajitella ja kierrättää. Osa kertakäyttömuoveista kielletään EU-alueella kokonaan vuodesta 2021 alkaen.

”Kaikki mikä tehdään öljystä, voidaan tehdä myös puusta”

Keskisuomalaisille yrityksille ja innovaatioille energia- ja ilmastopoliittiset päätökset tarjoavat aikamoisia kansainvälisen kasvun mahdollisuuksia. Kaikki mikä tehdään öljystä, voidaan tehdä myös puusta. Puupohjaisia raaka-aineita voidaan käyttää niin kemianteollisuudessa, kosmetiikassa, lääkkeissä, pakkauksissa kuin jopa vaatteissakin. Keski-Suomessa on kehitetty kuluneina vuosina aika huikeita innovaatiota, joiden markkinoita EU-lainsäädäntö nyt vauhdittaa. Ilmastonmuutoksen torjunnassa kestävästi hoidetut metsämme ovat suuri vahvuus ainakin kahta kautta: ne ovat sekä kestävien raaka-aineiden lähde että korvaamaton hiilinielu. Onkin ollut suuri ilo edistää suomalaisen kestävän metsätalouden asiaa EU-foorumeilla.

Keski-Suomen kannalta hyviä päätöksiä on tehty myös liikenteen alalla. Pääosin jokainen jäsenmaa rahoittaa itse omat liikenneinvestointinsa, vain köyhimmät koheesiomaat saavat liikennehankkeisiin EU-tukea. Poikkeuksena tästä suuret rajat ylittävät raidehankkeet, jotka voivat saada tukea Verkkojen Eurooppa-ohjelmasta.

Juuri maaliskuussa saimme neuvottelut loppuun tulevan kauden 2021-27 ohjelmasta, jossa toimin parlamentin teollisuusvaliokunnan pääneuvottelijana. Suomen kannalta isoin asia oli, että nostimme tällä asetuksella Suomen pääradan Helsingistä Oulun kautta Tornioon EU-rahoituksen piiriin. Tämä on myös Keski-Suomen yhteyksien kannalta aivan olennaista. Erityisesti raideinvestointeja tarvitaan nyt Tampereen ja Helsingin väliselle osuudelle. Tämä nopeuttaa tuntuvasti yhteyttä Keski-Suomesta pääkaupunkiin. Myös kaksoisraidetta Jyväskylästä Tampereelle on vauhditettava.

Tulevan EU-kauden budjetista yhä suurempi osa suunnataan ilmastonmuutoksen torjuntaa tukeviin hankkeisiin. Siksi liikenteenkin alalla EU-investoinnit suuntautuvat voimakkaasti raiteisiin. Jäsenmaiden tehtävä on pitää maantiet kunnossa.

Samaan aikaan kun voi tyytyväisenä todeta että ilmasto- ja energiapolitiikassa on otettu isoja askelia, riittää työtä kuitenkin myös tulevalle kaudelle. Jos haluamme tosissaan hillitä ilmastonmuutosta, on tahtia kiristettävä. Euroopan parlamentti haluaa tiukentaa EU:n 2030 ilmastotavoitteen 55 prosenttiin. On hienoa, että Suomessa Kokoomuksen lisäksi seitsemän muutakin eduskuntapuoluetta tukee tätä tavoitetta. Nyt on vain saatava muutkin jäsenmaat mukaan.

 

Henna Virkkunen

Europarlamentaarikko

UUSI AALTO 2/19

 

Kategoriat: Uusi Aalto 2/19