Kokoomuksen maakuntavaltuustoryhmän puheenvuoro 22.11.2019

Kokoomuksen maakuntavaltuustoryhmän puheenjohtaja Arto Rajala piti ryhmäpuheenvuoron Keski-Suomen liiton kokouksessa 22.11.2019. Kokous käsitteli Keski-Suomen liiton talousarvion 2020 sekä talous- ja toimintasuunnitelman 2020–2022.

 

Kokoomuksen valtuustoryhmä toteaa seuraavaa:

Kokoomus kiittää liittoa hyvästä valmistelutyöstä. Liiton tilannekuva alkaa selkeytymään. Liiton talouteen ja seurantaan on kiinnitetty viime vuosina erityistä huomiota, jonka johdosta talous on nykyään tasapainossa ollen kuitenkin hallitusti alijäämäinen. Alijäämää on paikattu ja tullaan paikkaamaan käyttämällä tarvittaessa liiton sijoitusvarallisuutta. Tällä suunnittelulla kuntien maksuosuus on pystytty pitämään aiemmalla tasolla. Hyvä näin.

Edellisen hallituskauden sote- ja maakuntauudistuksen kariutumisen myötä maakuntaliiton rooli alueellisena kehittäjänä tulee jatkua. Liitolla on edelleen keskeinen merkitys maakunnallisen kehityksen ja yhteistyön edistäjänä. Jatkossa tulee erityisesti korostumaan maakunnallisen yhtenäisyyden ja identiteetin vahvistaminen.

Toimintasuunnitelmaan on kirjattu lukuisia niin strategisia kuin toiminnallisia tavoitteita ja hankkeita. Lukiessa tulee mieleen, riittävätkö voimavarat ja aika kaikkien mainittujen tekemiseen tai seuraamiseen.

Kokoomus esittääkin, että seuraavassa kokouksessa liiton hankkeet listataan ja käydään läpi niiden tilanne. Näin rivivaltuutetutkin saisivat kokonaiskuvan liiton hankkeista.

Kaikki odotamme sitä, mitä hallituksen SOTE-uudistus tuo tullessaan. Tänä päivänä huolena on valtion velkaantuminen ja kuntien talouden rapautuminen. Keski-Suomessa haasteena on kuntien maksuosuutta rasittavat investoinnit, kuten Keskussairaala Novan rakentaminen ja pelastuslaitoksen investoinnit.

Kokoomus haluaa, että olemme maakuntana varautuneita nykyisen hallituksen kaavailemaan maakunta- ja soteuudistukseen, olkoon se ajankohta mikä tahansa. Liiton tulee olla valmis vastaan tuleviin haasteisiin.

Laajavuoressa 22.11.2019

Kokoomuksen maakuntavaltuustoryhmän puolesta

Arto Rajala, valtuustoryhmän puheenjohtaja

Lisätietoja:

Kategoriat: Uutiset