Aloite: Keski-Suomesta elektronisen urheilun maakunta

Aloite: Keski-Suomesta elektronisen urheilun maakunta

Kokoomuksen maakuntavaltuustoryhmä jätti aloitteen Keski-Suomen liitolle siitä, että Keski-Suomesta luodaan maamme johtava elektroniseen urheiluun liittyvän koulutuksen ja tutkimuksen maakunta. Elektroninen urheilu (eng. esports) on tietotekniikkaa hyödyntävää kilpaurheilua. Elektronista urheilua harrastetaan niin joukkue- kuin yksilömuodossakin riippuen pelistä ja pelimuodosta. (lähde: Suomen elektronisen urheilun liitto https://seul.fi/mita-on-e-urheilu/) Elektroninen urheilu kasvattaa voimakkaasti suosiotaan erityisesti nuoremman väestön keskuudessa. Myös yritysten…

Keski-Suomi puhaltamaan yhteiseen hiilineutraalitavoitteeseen

Keski-Suomi puhaltamaan yhteiseen hiilineutraalitavoitteeseen

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Keski-Suomi asettaa hiilineutraalitavoitteen maakuntatasolla vuoteen 2040. Tavoite mahdollistaa kaupunkimaisten ja maaseutumaisten alueiden tarkastelun yhteisenä kokonaisuutena. Hiilineutraalisuus 2040 on maakuntaa yhdistävä hanke ja auttaa oman maakuntaidentiteetin vahvistumisessa ja verkostojen tiivistämisessä.   Keski-Suomen liitto Valtuusto 15.6.2020 Valtuustoaloite Keski-Suomi puhaltamaan yhteiseen hiilineutraalitavoitteeseen Isot kaupungit ovat asettaneet hiilineutraaliustavoitteita, eli tilannetta jossa päästöt ja hiilinielut ovat…

Kokoomuksen maakuntavaltuustoryhmän puheenvuoro 22.11.2019

Kokoomuksen maakuntavaltuustoryhmän puheenjohtaja Arto Rajala piti ryhmäpuheenvuoron Keski-Suomen liiton kokouksessa 22.11.2019. Kokous käsitteli Keski-Suomen liiton talousarvion 2020 sekä talous- ja toimintasuunnitelman 2020–2022.   Kokoomuksen valtuustoryhmä toteaa seuraavaa: Kokoomus kiittää liittoa hyvästä valmistelutyöstä. Liiton tilannekuva alkaa selkeytymään. Liiton talouteen ja seurantaan on kiinnitetty viime vuosina erityistä huomiota, jonka johdosta talous on nykyään tasapainossa ollen kuitenkin hallitusti…

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro 8.12. maakuntavaltuustossa

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro 8.12. maakuntavaltuustossa

Arvoisa puheenjohtaja, maakuntavaltuutetut ja viranhaltijat, maakuntaneuvos sekä nuorisovaltuuston edustajat Maakuntakaava 2040:n valmistelutyö alkoi n. kolme vuotta sitten. Työ on vaatinut paljon viranhaltijoiden työaikaa, laajaa selvitystyötä (näitä en tässä luettele, ne löytyvät esitysmateriaalista liitteineen), lausuntopyyntöjä, luottamuselinten kokouksia jne. Paljon kiitoksia!  Nyt on päätösten aika. Valmisteluprosessiin on nyt kulunut paljon aikaa.  Valmistelun laajuus ja vaativuustaso onkin ollut…

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro Keski-Suomen liiton arviointikertomukseen

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro Keski-Suomen liiton arviointikertomukseen

Keski-Suomen liiton valtuusto kokontui tilinpäätöskokoukseen perjantaina 3.6. Peurunkaan. Jokainen ryhmä piti puheenvuoron liittyen arviointikertomukseen. Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron piti valtuustoryhmän puheenjohtaja Suvi-Jaana Aho. Ryhmäpuheenvuoron muistiinpanot. Muutokset puhuttaessa mahdollisia.   Keski-Suomen liitto Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro 3.6.2002   Elämme kiistatta murrosvaiheessa. Pandemia ja Ukrainan sota ovat ravistelleet niidenkin turvallisuuden tunnetta, joita ilmastokriisi ei juurikaan ole hetkauttanut. Tiedättekö tunteen, kun katsoo…

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro tilinpäätökseen 2023

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro tilinpäätökseen 2023

Hyvät kuulijat – Kokoomusryhmä kiittää tehdystä työstä, joka näin tilinpäätöskokouksessa näyttäytyy numeroina ja kertomuksena. Keski-Suomen liiton ydintehtävä on maakunnan kehittäminen. Sitä varten meillä on maakuntastrategia ja maakuntakaava sekä rahaa jaettavaksi. Monella taholla asiaa on puntaroitu ja kertomuksesta saamme lukea, että valtuuston strategiaan linjaamat tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet. Koska kyse on laajasta kokonaisuudesta, kokoomusryhmä yhtyy tarkastuslautakunnan…

Maakuntavaltuuston ryhmäpuheenvuoro 12/2021

Maakuntavaltuuston ryhmäpuheenvuoro 12/2021

Maakuntavaltuustoryhmän puheenvuoro valtuuston kokouksessa. Puheenvuoron piti puheenjohtaja Suvi-Jaana Aho. Muutokset puhuessa mahdollisia. Digitalisaatio, globalisaatio ja tulevaisuustaidot – isoja asioita, joita olen varhaiskasvatuksen opettajana juuri käsitellyt lasten ja vanhempien kanssa. Saman äärellä olemme maakuntavaltuustossakin: Strategia, joka ulottuu vuoteen 2050. Suunnitelma on kunnianhimoinen ja laaja. KIITOS KAIKILLE TYÖHÖN OSALLISTUNEILLE. Toteutus edellyttää asennetta, tekemistä ja sitoutumista mutta myös…

Maakuntavaltuustoryhmän aloite hävittäjähankinnan teollisesta yhteistyöstä

Maakuntavaltuustoryhmän aloite hävittäjähankinnan teollisesta yhteistyöstä

Keski-Suomen liitto Valtuusto 3.12.2021 Valtuustoaloite Hävittäjähankinnoilla on merkitystä koko Keski-Suomelle Suomi on yksi maailman turvallisimmista maista ja sellaisena se on pidettävä myös tulevaisuudessa. Uskottavasta maanpuolustuksesta on huolehdittava kaikissa tilanteissa. Suomi korvaa Hornet-hävittäjät vuoteen 2030 mennessä. Hävittäjävalmistajat ovat toimittaneet lopulliset tarjouksensa ja tarjousten arviointi on käynnissä. Lopullinen hankintapäätös on luvattu tehdä vuoden 2021 loppuun mennessä. Hankinta…

Maakuntavaltuustoryhmän evästys budjettiin 2023

Maakuntavaltuustoryhmän evästys budjettiin 2023

Maakuntavaltuusto kokoontui 2.12 kokoukseen päättämään vuoden 2023 budjetista. Maakuntavaltuustoryhmän ryhmäpuheenvuoron ja evästyksen piti ryhmän puheenjohtaja Suvi-Jaana Aho.   Muutokset puhuttaessa mahdollisia.   Hyvät kuulijat Keski-Suomen liiton työssä yhdistyvät strategian kautta suuret kauaskantoiset linjat – isot sanat ja nyt myös isot rahat. Ja sitten hankerahoituksen kautta mahdollistetaan hyvinkin yksinkertaisia ja ihmisen kokoisia toimia kunnissa. Hankerahaa on…

Sisällön loppu

Sisällön loppu