Lotta Ahola ja Terhi Simonen-Jokinen: Maakuntaa uudistamassa

Lotta Ahola ja Terhi Simonen-Jokinen sanovat oppineensa paljon maakuntavaltuustossa ja -hallituksessa työskennellessään.

Maakunnan liitto on alueensa merkittävin edunvalvoja, todetaan Kuntaliiton maakuntia esittelevällä internetsivulla. Tämän ovat konkreettisesti todenneet maakuntavaltuuston toisena varapuheenjohtajana tällä kaudella toimiva Lotta Ahola Jämsästä ja maakuntahallituksen jäsenenä oleva Terhi Simonen-Jokinen Karstulasta.

– Alussa haastavinta oli ymmärtää, mihin kaikkeen on päässyt mukaan ja samalla oppia hyödyntämään tehtävän kautta saatuja verkostoja. Ja tätä kautta saadut verkostot ovat todella laajoja. Olemme päässeet tutustumaan työskentelyyn EU-tasolla saakka ja se on konkretisoinut EU:n roolia, Ahola sanoo.

Myös kuntapolitiikkaa suuremmat asiakokonaisuudet ovat tuoneet omat haasteensa.

– Haltuun otettavat asiakokonaisuudet ovat valtavia, ne vaativat paljon perehtymistä. Mutta samalla nautin siitä, kun koko ajan saa oppia uutta, Simonen-Jokinen toteaa.

Maakuntahallituksen ja -valtuuston tämän kauden suurimpia asioita on ollut sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu. Ahola ja Simonen-Jokinen toteavat, että Keski-Suomessa ollaan hyvässä vauhdissa.

Nautin siitä, kun koko ajan saa oppia uutta – Terhi Simonen-Jokinen

– Koko Keski-Suomen liiton henkilöstö ja valmisteluorganisaatio ovat tehneet paljon työtä asian eteen. Nyt jännitetään, ehditäänkö asioista päättää ennen eduskunnan kauden loppua, Simonen-Jokinen miettii.

Molemmat ehdokkaat toteavat, että uudistukset hallinnossa ovat tarpeen.

– Kun sosiaali- ja terveysasiat saadaan pois kuntien harteilta, pääsevät ne toteuttamaan ydintehtäväänsä paremmin. Pienen kunnan budjettia voi heiluttaa paljonkin se, jos sote-puolelta tulee vuoden aikana iso lasku. Tästä selviämiseen tarvitaan suuremmat hartiat, Simonen-Jokinen sanoo.

Ahola on nähnyt muutostarpeen myös siviiliammattinsa näkökulmasta, hän työskentelee sairaanhoitajana.

– Peruspalveluita pitää vahvistaa ja kustannusten nousua hillitä. Ihmisten pitää myös saada vapaasti valita oma palveluntuottajansa.

Maakuntatasolla työskentely on avannut silmiä kuntien erilaisille tilanteille myös sosiaali- ja terveyspalveluissa. Siinä missä osassa kunnista on jo kauan toimittu yhteistyössä naapureiden kanssa, ovat toiset tuottaneet omat palvelunsa itsenäisesti.

Ihmisten pitää myös saada vapaasti valita oma palveluntuottajansa – Lotta Ahola

– Itse asun Saarikan alueella, jossa terveyspalvelut on hoidettu jo vuosia viiden kunnan yhteistyöllä. Jo ennen Saarikkaa oli yhteinen kuntayhtymä, Simonen-Jokinen sanoo.
Maakunnan eri reunoilta tulevat kansanedustajaehdokkaat toteavat haluavansa kehittää yhteisesti koko maakuntaa. On ymmärrettävä kunkin alueen erilaiset tarpeet.
Ahola toteaakin, että sote-maku -johtoryhmässä mukana oleminen ja sitä kautta erilaisten näkemysten kuuleminen on auttanut ymmärtämään, kuinka suuresta uudistuksesta on kyse.

– Maakunta-osuus tuntuu tällä hetkellä selkeämmältä, mutta itse koen, että sote-uudistus on näistä kahdesta tärkeämpi saada maaliin.

Aholan ja Simonen-Jokisen tie maakuntatason vaikuttajaksi on käynyt kuntapolitiikan kautta, mutta tie mukaan päätöksentekoon on ollut erilainen. Ahola on edennyt seurakunnan luottamustehtävistä kuntaan, Simonen-Jokinen aloitti luottamustehtävät opiskelijapolitiikassa.

Molemmat kokevat, että luonnollinen jatkumo olisi vaikuttaminen eduskunnassa.

– Kyllä työ maakuntatasolla on varmasti lisännyt halua päästä eteenpäin, se on lisännyt halua vaikuttaa kotimaakunnan asioiden eteen, Ahola sanoo.
Simonen-Jokinen on samalla kannalla.

– Keski-Suomi on mukava maakunta kehittää, sen eri alueet tuovat monipuolisuutta työskentelyyn. Koen, että työskentely maakuntatasolla on valmentanut hyvin mahdollisiin kansanedustajan tehtäviin.

Teksti: Piia Saarenketo

Kuva: Lotta Aholan ja Terhi Simonen-Jokisen selfie maakuntahallituksen kokouksesta Jämsästä.

 

DIGIUA

Eduskuntavaalit 2019

Terhi Simonen-Jokinen

Lotta Ahola

Kategoriat: Uusi Aalto 1/19 (digiUA)